Tạo giải chạy bộ online miễn phí

Các bạn có thể gửi yêu cầu tạo che lần (challenge) hòan tòan miễn phí tại đây https://forms.gle/ZR35ZekK2WgqR8Au7

Hiện team nghienchaybo.com đã áp dụng nhiều tính năng tính điểm cho các challenge sau:

3D “A NEW YOU” CHALLENGE3/1/2022 12:00:00 AM – 4/30/2022 11:59:59 PM

Cách tính điểm:

Bơi hồ 1km = 1 block = 4đ
Bơi biển 1km = 1 block = 5đ
Đạp ngoài trời 12km = 1 block = 5đ
Đạp trên máy 15km = 1 block = 5đ
Chạy ngoài trời 4km = 1 block = 5đ
Chạy trên máy 5km = 1 block = 5đ
1 block được làm tròn tương tự hàmg ROUNDDOWN trong excel

Đây là challenge đầu tiên trên nghienchaybo.com sử dụng tính năng tính điểm theo block cho các môn (bơi, đạp, chạy). Với mỗi món thì rule tính điểm sẽ định nghĩa km_per_block, point_per_block, căn cứ vào 2 thông số trên, dữ liệu từ strava sẽ đuợc kiểm tra xem coi có hợp lệ không, và áp dụng theo 2 thông số liên quan, từ đó tính ra điểm.

Ngoài ra, nghienchaybo.com còn support nhiều cách tính điểm linh động khác, ví dụ: x2, x3 số km nếu chạy vào buổi sáng 4-6am, hoặc x2, x3 số km vào thời điểm dễ bị dụ nhậu (6-9pm), hoặc set mục tiêu cho bản thân hằng tuần

Chúc ACE đồng run luôn dai sức, kiên trì, sức khỏe ^^