3D TET EM MIU CHALLENGE

Hướng dẫn đăng nhập vào nghienchaybo.com

https://nghienchaybo.com/blog/2022/02/21/huong-dan-dang-nhap-nghien-chay-bo/

Link FB event:

https://www.facebook.com/groups/3dtriathlon/permalink/1512719012546114/

Link bảng xếp hạng

https://nghienchaybo.com/event/3d-2023-tet-em-miu-challenge

Cách tính điểm:

Level 1:

  • Bơi : 1km – 5 điểm
  • Đạp: 12km – 5 điểm
  • Chạy: 4km – 5 điểm
  • Brick 2 môn cộng thêm 4 điểm
  • Brick 3 môn cộng thêm 6 điểm

Thời gian transition giữa 2 môn bất kỳ (kha’c nhau) max là 15p

ví dụ:

3 môn thì 2 transition, max 15p cho 1 transtion
2 môn thì 1 transition, max 15p cho 1 transition

Level 2:

  • Bơi : 1,2 km – 5 điểm
  • Đạp: 15km – 5 điểm
  • Chạy: 5km – 5 điểm
  • Brick 2 môn cộng thêm 4 điểm
  • Brick 3 môn cộng thêm 6 điểm

Thời gian transition giữa 2 môn bất kỳ (kha’c nhau) max là 15p

ví dụ:

3 môn thì 2 transition, max 15p cho 1 transtion
2 môn thì 1 transition, max 15p cho 1 transition

1/20/2023 12:00:00 AM – 1/29/2023 11:59:59 PM